Vammojen ehkäisy

Ulkoilulla ja liikunnalla on positiivinen vaikutus terveyteen, mutta tästä huolimatta lumilautailuun liittyy myös riskejä. Vammojen ehkäisy on tärkeä asia, johon tulee kiinnittää suurta huomiota! Lumilautailun vammariskiin vaikuttaa pitkälti se mitä lumilautailutyyppiä harrastat, kuinka vauhdikas lajisi on, millaisia varusteesi ovat sekä mikä on lajisi vaikeusaste. Lumilautailun vammariskiä voit pienentää huomattavasti suhteuttamalla oman taitotasosi riskinottoon. Kypärän käyttö on erityisen tärkeää vammariskin pienentämiseksi!
Lumilautailun välineet sekä tekniikat ovat kehittyneet sekä monipuolistuneet vuosien kuluessa. Myös lajin vauhdikkuus on lisääntynyt, mikä altistaa laskettelijan vammoille. Tästä huolimatta vammojen ilmaantuvuus on pienentynyt lajissa 70-luvulta lähtien.

Tyypilliset vammat

Olkaluun murtuma on melko tyypillinen vammautuminen lautailussa. Lumilautailuonnettomuuden aiheuttama vamma olkaluussa on tyypillisesti distaalinen sekä diafyseaalinen, mihin vaikuttaa jalkojen asento lautailun aikana.
Toinen tyypillinen vammaryhmä lumilautailuharrastajilla on erilaiset rannevammet sekä nilkkavammat. Nilkkavammojen ehkäisyn vuoksi on tärkeää valita tukevat lautailukäyttöön suunnitellut jalkineet!

Lumilautailuharrastajien keskuudessa esiintyy myös jonkin verran säärimurtumia, vaikka laskettelukengät sekä –siteet ovatkin kehittyneet viime vuosina huomattavasti. Erilaiset päävammat ovat lisääntymään päin ja lautailussa tapahtuneista kuolemantapauksista ne aiheuttavat yli puolet. Päävammojen lisäksi myös vakavat selkäydinvammat ovat olleet kasvusuunnassa. Suureksi syyksi tähän on arveltu sitä, että sekä vauhti että akrobaattitemput ovat lisääntyneet lautailijoiden keskuudessa.

Ehkäisy

Tutkimusten mukaan lumilautailevien miesten riski vammautua lautaillessa näyttää olevan suurempi kuin naisten vastaava riski. Paikallistuntemuksen on osoitettu vähentävän tätä riskiä. Sukupuolen lisäksi myös yli 60 vuoden iän on osoitettu lisäävän riskiä vammautua. Vammariskiä sekä vammojen vakavuutta vähentää vasta satanut lumi, joka todennäköisesti hidastaa laskettelijan vauhtia sekä pehmentää hänen kaatumistaan. Vammautumiset tapahtuvat usein rankan laskettulupäivän ollessa loppumaisillaan, jolloin laskettelija on jo väsynyt rankan päivän jäljiltä.

Vammautumisia voidaan ehkäistä käyttämällä oikeanlaisia ja laadukkaita suojavarusteita. Erityisesti kypärän käyttö on tärkeää ja sen on osoitettu vähentävän päävamman riskiä 15-60 prosentilla. Kypärän käyttöön tulee kannustaa kaikkia laskettelijoita ja lapsille tulee opettaa heti harjoittelun alusta lähtien, että ilman kypärää ei rinteeseen mennä. Näin kypärän käytöstä tulee osa rutiineja! Lumilautailua harrastaville lapsille tulee opettaa kypärän käytön lisäksi muutoinkin oikeanlaista hissien käyttöä sekä rinteessä käyttäytymisen aakkosia. Erityisesti teini-ikäisillä pojilla saattaa olla taipumuksena pyrkiä tekemään temppuja, joihin omat taidot eivät vielä ihan riitä. Tällainen omien taitojen ja riskinoton väärin arvioiminen ja tämän väärän arvion pohjalta toimiminen, on aiheuttanut useita onnettomuuksia! Usein tyhmyys tiivistyy joukossa, samoin kuin kavereille näyttämisen halun. Nuorten asenteisiin tulisikin pyrkiä vaikuttamaan siten, että turhien riskien otto jäisi rinteestä kokonaan pois! Menestyneillä nuorilla lautailijoilla on erinomainen tilaisuus toimia suunnannäyttäjinä ja esikuvina sekä mahdollisten valistuskampanjoiden keulakuviana. Toisen nuoren suusta kuultu viesti tavoittaa nuoren usein helpommin kuin aikuisilta tuleva viesti!

Trendikkäiden kypärien suunnittelu tekee etenkin lasten ja nuorten kypärän käytöstä mielekkäämpää! Lumilautailijan oma vastuu korostuu tässä asiassa kaikkien täysi-ikäisten lautailijoiden osalta! Myös suojavarusteiden käyttöön liittyvää valistustyötä tulee lisätä. Kypärän lisäksi lautailijan tulee suojautua kylmää vastaan, käyttää tarvittaessa aurinkolaseja sekä aurinkovoiteita ja huolehtia lihaskuntoharjoittelusta ennen lumilautailukautta. Erityisesti aloittelijoiden kannattaa harjoitella taitojaan turvallisessa paikassa ennen varsinaiseen rinteeseen lähtemistä!

Lautailu aiheuttaa jonkin verran myös rasitusvammoja, joiden ehkäisy on jopa vaikeampaa kuin tapaturmien ehkäisy. Rasitusvamma nimittäin kehittyy pikkuhiljaa eikä sen syy edes ole aina helposti havaittavissa. Esimerkiksi alaraajan kuormitukseen liittyvä väärä biomekaniikka, aiemmin tulleet vammat tai vääränlaiset varusteet saattavat edesauttaa rasitusvammojen syntymistä. Toivotamme turvallista lumilautailua kaikille harrastajille! Otetaan ilo irti turvallisella tavalla myös tästä lautailukaudesta!